Ieder kind heeft een hartje van goud dat mag stralen!

Tarieven

Vrijblijvend telefonisch kennismakingsgesprek

Kosteloos

Pakket 'Een hartje van goud':
* Intakegesprek (45 min.)
* 5 sessies kindercoaching (60 min.)*
* 1 evaluatie / oudergesprek (45 min.)

€ 375,-

Intakegesprek (45 minuten)

€ 50,-

Sessie kindercoaching (60 min)*

€ 65,-

Evaluatie / oudergesprek (45 min)

€ 50,-

EFT sessie met ouder (60-90 min)

€ 65,-

Coaching op scholen --> op aanvraag


Workshop

€ 17,50

Vrijgesteld van btw.

* Een van de ouders is de laatste 10 minuten aanwezig.

Prijs is inclusief voorbereiding en gebruik van materialen.


Betaling en afmelding

Na het intakegesprek ontvang je de factuur per mail. Voorafgaand aan de coachsessies wordt de factuur van het coachtraject voldaan. Afmelden voor een coachsessie of gesprek kan tot 24 uur van te voren zonder kosten. Bij afmelden korter dan 24 uur van te voren, zal de gereserveerde tijd in rekening worden gebracht. 

Vergoeding

Op dit moment is het nog niet mogelijk om kosten vergoed te krijgen bij de zorgverzekeraar. Je kunt navragen of de gemaakte kosten aan te geven zijn bij bijzondere ziektekosten tijdens de jaarlijkse belastingaangifte.

Algemene voorwaarden en privacy

De algemene voorwaarden zijn hier te downloaden:  Algemenevoorwaardenenprivacy.pdf

De klachtenregeling is hier te downloaden:  Klachtenregeling.pdf